Besaprah Ciri khas Budaya Sambas

0
84

SAMBAS. Sambas_Kini.Com : Dulu Kota Sambas terkenal dengan nama Kota Serambi Mekkah, kini nama Kota Serambi Mekah tetap selalu ada di Sambas dan di Indonesia. Meskipun kini sudah mulai menipis dari telinga masyarakat Sambas. Sambas terkenal di manca Negara dengan budayanya yang lembut dan sopan dengan ciri khas tertentu, di Kota Sambas.
Kota Sambas memiliki berbagai kebudayaan, disetiap daerah atau kampong mempunyai adat dan tradisi yang berbeda. Ciri khas kebudayaan Sambas Salah satunya Makan besaprah.
Makan besaprah atau makan berjamaah (makan bersama-sama) adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Makan besaprah tidak hanya dilakukan pada saat ada kegiatan seperti nikahan (kawinan), tepung tawar, sunatan, atau pindah rumah, makan besaprah ini dilakukan juga pada rumah sendiri makan bersama keluarga.
Menu makan saprah bagi masyarakat Sambas sudah menjadi khas budaya Melayu Sambas secara turun menurun.
Dalam kegaitan itu, terdapat sejumlah menu makanan dalam sajian Saprahan.
Selain nasi sebagai menu utama terdapat juga seperti lauk pauk daging sapi, ikan dan sayur‎ mayuran.
makan saprah ini di peruntukan kepada para tamu-tamu yang hadir yang sebelumnya di undang secara lisan yang bisa disebut nyaro’ berasal dari kata saroan yang artinya memanggil atau menggundang.
Hingga kini meski peradaban semakin maju, budaya ini masih bisa dilihat hampir di semua daerah pantai utara terutama di desa-desa, dusun atau perkampungan di Sambas. (Iim)